Полезни съвети

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОВРЕДИ В МОБИЛНИТЕ АПАРАТИ

1.  При отказ на апарата да зарежда не закупувайте ново зарядно устройство или батерия, а занесете апарата и зарядното устройство в сервиз за диагностициране на повредата.

2.  При загряване на апарата или батерията по време на разговор занесете незабавно апарата в сервиз. Има повишена консумация на крайното стъпало.

3.  При прекомерно загряване по време за зареждане на апарата, батерията или зарядното устройство занесете незабавно апарата и зарядното устройство в сервиз. Има повреден заряден чип, укъсила батерия или повреда в зарядното устройство.

4.  При заливане или потапяне в различни течности.

  a) При заливане или потапяне във вода свалете батерията, свалете панелите (при възможност), изтръскайте добре водата от апарата, подсушете батерията. След това без да сглобявате апарата го завийте в абсорбираща хартия (салфетка или др.) и го занесете незабавно за профилактика в сервиз. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ПОСТАВЯЙТЕ БАТЕРИЯТА И НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА КЪМ ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО!!! НЕ ПРАВЕТЕ ОПИТИ ЗА СУШЕНЕ НА АПАРАТА (СЕШОАРИ, КОТЛОНИ, ПЕЧКИ И ОСОБЕНО В МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ!!!)

  б) При потапяне в морска вода изплакнете апарата и батерията обилно с чешмяна вода и приложете указанията от т.1.

 в) При заливане или потапяне в други течности приложете указанията от т.1.

5.  При липса на покритие на мрежата изключете апарата за да предпазите батерията от бързо изтощаване и дефектиране на крайното стъпало.

6.  При слабо покритие на мрежата не провеждайте дълги телефонни разговори и не браузвайте в Интернет, за да предпазите батерията от бързо изтощаване и дефектиране на крайното стъпало.

7.  При счупване или спукване на панелите или други части от апарата НЕ лепете с моментни лепила (Коноконлит, UHU и др.) защото правите ремонта почти невъзможен.

8.  Не оставяйте зарядните устройства постоянно включени в мрежата.Така намалявате живота им, има опасност от дефектиране и вероятност от възникване на пожар.

9.  Не оставяйте апарата в близост до външни ръбове на работни повърхности (маси, бюра, секции и др.) защото при позвъняване (включване на аларма, бележки и др.) от вибрацията може да падне и да се повреди.

10. Не внасяйте апарата в помещения с висока влажност (бани, сауни и др.). Образува се конденз в апарата, което води до повишаване на консумацията или късо съединение.

11. Не оставяйте апарата на пряка слънчева светлина. Това може да повреди дисплея.

12. Пазете апарата от резки температурни разлики. Това води до образуване на конденз в апарата, което води до повишаване на консумацията или късо съединение.

13. Не правете опити да съединявате към апарата батерии или зарядни устройства от друг апарат (различен от Вашия модел).

14. Не почиствайте панелите, клавиатурата и особено камерата с органични разтворители (кореселин, бензин и др.)

15. Не оставяйте апарата включен в зарядното устройство след като батерията е заредена (освен в случаите когато правите първо 12-часово зареждане на нова батерия).

16. Не изваждайте мултимедийните карти от апарата (там където е възможно), когато той е включен.

17. При включване на допълнителни устройства (DATA CABLE, CAR KID, HF и BLUETOOTH) се убедете, че те са подходящи за Вашия апарат.

18. Преди да занесете апарата в сервиз за преинсталиране на софтуер, кирилизиране или декодиране заредете батерията до пълен капацитет (при възможност)

19. КОГАТО НОСИТЕ АПАРАТА В СЕРВИЗ ИЗВАДЕТЕ SIM КАРТАТА И ИЗКЛЮЧЕТЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕФОННИ КОДОВЕ И ПАРОЛИ.

20. Ако не носите лично апарата за ремонт е добре упълномощеното от Вас лице да е запознато с обстоятелствата, при които е възникнала повредата. Така отстраняването на повредата ще се извърши в по-кратки срокове.